Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predmetnik VT

VETERINARSKI TEHNIK ure/teden

PREDMET
1.
2.
3.
4.
OPOMBE
SLOVENŠČINA
4
3
3
4

MATATEMATIKA 3 3 3 2 +2 **
ANGLEŠČINA
3
3
3+1
2
+2 **
NEMŠČINA


* 2
* 2

UMETNOST 2
ZGODOVINA
2
1


GEOGRAFIJA
2
PSIHOLOGIJA
2

 

FIZIKA
2
KEMIJA
2
2BIOLOGIJA
2
2ŠPORTNA VZGOJA
3
3
2
2

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI 4
3INFORMATIKA IN PK 2 1


OSKRBA ŽIVALI
1LABORATORIJSKO DELO V VETERINARSTVU

2 2

VETERINARSKA TEHNOLOGIJA

2 4

VTRŽ ** / VZVMŽ **


4
izbira **
ODPRT KURIKUL

PRE 2
KEM 2
KEM 3 **
BIO 2
BIO 3 **
RJK 2
RHL 2 **

ŽIV 2 **
HŽŽ 3 **

PRAKSA
2 3 6
6

PUD

152

INTERESNE DEJAVNOSTI
96
96
94
66Št. tednov pouka
35+3
35+3
35+4+3
33+2

Št. tednov delovne prakse


4


Št. tednov interesnih dejavnosti 3
3
3
2

*skupina
** število ur izbirnih modulov

Veterinarska tehnologija - 2. letnik

 • osnove farmakologije
 • parazitologija
 • osnove kliničnih postopkov in bolezenskih procesov
 • praktični pouk (63 ur)

Veterinarska tehnologija - 3. letnik

 • bolezni živali
 • praktični pouk (24 ur + 102 uri )

Odprti kurikul - 3. letnik

 • konjereja
 • kemija
 • biologija
 • splošna prehrana živali

Vzreja in zdravstveno varstvo malih živali

 • reja hišnik ljubljencev
 • reprodukcija
 • praktični pouk (36 ur + 90 ur)

Odprti kurikul - 4. letnik

 • reja hišnih ljubljencev
 • živinoreja
 • matematika v veterinarstvu
 • angleščina v veterinarstvu
 • kemija v veterinarstvu
 • biologija v veterinarstvu
 • higiena živil živalskega izvora
 • PEPAS naloge
 • veterinarska tehnologija rejnih živali
 • vzreja in zdravstveno varstvo malih živali