Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Praktični pouk

Tu so objavljene informacije v zvezi s praktičnim poukom veterinarskih tehnikov.

Na praktičnem pouku zunaj šole dijaki upoštevajo pravila varnosti, kot veljajo pri delodajalcu in hkrati tudi Šolska pravila BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, dostopna na http://www.bic-lj.si/gvs/index.php/organizacija-izobraevanja/pravilniki.

ŠVA-logo-transparentSPLOŠNA PRAVILA ZA DIJAKE

Dijaki za delo v ŠVA potrebujejo: belo haljo, primerno obutev (natikači/kroksi) in priponko, ki jo dobijo v ŠVA. Ročna ura je zaželena, ni pa nujno potrebna. Pri določenih opravilih je potrebna uporaba dodatne zaščitne opreme: zaščitnih rokavic, obrazne maske, kape, zaščitne obleke, gumijastih škornjev.
Seznanjeni so z varnostnimi protokoli dela v ŠVA.
Vsa dela se izvajajo po navodilih veterinarjev, zaposlenih v ŠVA. V primeru kakršne koli nejasnosti se dijaki vedno obrnejo na prisotnega veterinarja.
Vsakršno poškodbo pri delu takoj javijo veterinarju.
Ob poškodbi ali nesreči se ravnajo po dogovorjenih protokolih, ki jim jih predstavi vodja ŠVA.
Vsa opažanja glede živali sporočijo veterinarju.
Zaradi varovanja zdravja živali uporabljajo samo opremo in pripomočke, točno določene za posamezne živali.
Dijakinje v primeru nosečnosti prakse v ŠVA ne smejo opravljati zaradi izpostavljenosti morebitnim okužbam (Zakon o varstvu nosečnic na delovnem mestu).
Seznam_del_v_ŠVA.pdf

gmajniceZa dijake na praktičnem pouku v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana (v nadaljevanju: zavetišče) veljajo:
- Varnostni protokoli za dijake BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole na praktičnem pouku v ZOO Ljubljana (dostopno na: http://www.bic-lj.si/gvs/index.php/izobraevalni-programi/veterinarski-tehnik/prakticni-pouk)
- veljavni Veterinarsko-sanitarni red zavetišča (dostopno na http://zavetisce-ljubljana.si/sl-SI/1486/o-delu-zavetisca-vsi-sprejeti-protokoli-dela)
- Navodila za prostovoljne sprehajalce v Zavetišču Ljubljana (dostopno na: http://zavetisce-ljubljana.si/userfiles/majah/file/Navodila%20sprehajalci_potrjen%202014.pdf)
- Šolska pravila Gimnazije in veterinarske šole, BIC Ljubljana.
Z omenjenimi protokoli in pravili seznanita dijake zaposleni v zavetišču, ki je določen dijakom za mentorja, in učitelj praktičnega pouka na prvi uri v zavetišču. Prav tako se dijake na prvi uri seznani z imenom in priimkom mentorja ter telefonsko številko 01 256 02 79 zavetišča, na katero lahko pokličejo, če je ograja zaklenjena.

Preberi več

SPLOŠNA PRAVILA ZA DIJAKE

zooDijaki za delo v ZOO potrebujejo zaščitna oblačila in obutev. Praksa se izvaja tudi v slabem vremenu, zato so potrebna primerna oblačila in obutev.
Seznanjeni so z varnostnimi protokoli za delo v ZOO.
Delajo po navodilih oskrbnikov.
Vsakršno poškodbo pri delu takoj javijo oskrbnikom.
Ob poškodbi ali nesreči se ravnajo po dogovorjenih protokolih, ki jim jih predstavi oskrbnik.
Brez dovoljenja oskrbnika se ne dotikajo živali.
Brez dovoljenja oskrbnika se ne gibljejo prosto po ogradah.
Vsa opažanja glede živali sporočijo oskrbniku.
Zaradi varovanja zdravja živali uporabljajo samo opremo in pripomočke, točno določene za posamezne živali.
Dijakinje v primeru nosečnosti prakse v ZOO Ljubljana ne smejo opravljati zaradi izpostavljenosti morebitnim okužbam (Zakon o varovanju nosečnic na delovnem mestu).

Preberi več

Splošna pravila
Za izvajanje prakse v živalskem vrtu je obvezna uporaba zaščitne delovne opreme: delovni kombinezon ali hlače, delovni čevlji ali škornji in zaščitne rokavice, v določenih primerih zaščita za obraz.
Vsa dela se izvajajo izključno po navodilih oskrbnika. V primeru kakršnekoli nejasnosti glede danih navodil se dijak vedno obrne na pristojnega oskrbnika. 
Seznam_del_za_dijake_v_ZOO_Ljubljana.pdf