Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Interesne dejavnosti - IND

Srednje strokovno izobraževanje: veterinarski tehnik

Obvezni enotni del

198 ur
Vsebine, povezane s programom
76 ur
Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka
78 ur
SKUPAJ
352 ur

 

Letos bomo večino interesnih dejavnosti oz. obveznih izbirnih vsebin izpeljali v treh sklopih: predvidoma septembra, aprila in junija.

Šola bo ponudila poleg svojih dejavnosti tudi tiste iz katalogov in pomagala pri izvedbi le-teh, če bo število zainteresiranih dijakov dovolj veliko (za eno skupino 15–20). O izvedbi bodo dijaki pravočasno obveščeni.

Dijaki, ki ne bodo opravili predpisanega števila ur, ne bodo mogli napredovati v višji letnik. Tisti, ki bodo v letošnjem šolskem letu opravili več ur, kot je predpisano s programom, jih bodo lahko prenesli v naslednje šolsko leto, ne morejo pa na podoben način opravljati dejavnosti za nazaj.

******

Dijakom bomo priznali aktivno udeležbo pri vodenih dejavnostih v okviru šole in zunaj nje (glasbena šola, športni klubi, društva idr.), ki jih dokažejo s potrdilom in napisanim dnevnikom opravljenih dejavnosti. Potrdilo mora vsebovati: vrsto dejavnosti, podpis mentorja in žig organizatorja dejavnosti, opravljeno število ur in čas opravljanja. V to ne šteje počitniško delo in druga dela preko študentskih servisov.

Se kdo še spomni diskete "b"? Za opazovanje Sončevega mrka je odličen pripomoček.V petek smo tudi pri nas opazovali Sončev mrk z vsemi aparaturami in pripomočki, ki jih imamo na voljo. Res zanimiv pojav, ki vedno sproži tisoče vprašanj o dimenzijah vesolja in sprošča domišljijo.

Naslednjič bomo Sončev mrk podobnih razsežnosti v naših krajih opazovali leta 2022.

Preberi več