Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Interesne dejavnosti - IND

Srednje strokovno izobraževanje: veterinarski tehnik

Obvezni enotni del

198 ur
Vsebine, povezane s programom 76 ur
Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka 78 ur
SKUPAJ 352 ur

Letos bomo večino interesnih dejavnosti oz. obveznih izbirnih vsebin izpeljali v treh sklopih: predvidoma oktobra, aprila in junija.
Šola bo ponudila poleg svojih dejavnosti tudi tiste iz katalogov in pomagala pri izvedbi le-teh, če bo število zainteresiranih dijakov dovolj veliko (za eno skupino 15–20). O izvedbi bodo dijaki pravočasno obveščeni. Če bo dijak na dejavnosti manjkal, bo šola organizirala dejavnost za nadomeščanje. V primeru, da starši pravočasno ne sporočijo dijakove odsotnosti, krijejo stroške morebitnega prevoza.

Dijaki, ki ne bodo opravili predpisanega števila ur, ne bodo mogli napredovati v višji letnik. Tisti, ki bodo v letošnjem šolskem letu opravili več ur, kot je predpisano s programom, jih bodo lahko prenesli v naslednje šolsko leto, ne morejo pa na podoben način opravljati dejavnosti za nazaj.

******

Dijakom bomo priznali aktivno udeležbo pri vodenih dejavnostih v okviru šole in zunaj nje (glasbena šola, športni klubi, društva idr.), ki jih dokažejo s potrdilom in napisanim dnevnikom opravljenih dejavnosti. Potrdilo mora vsebovati: vrsto dejavnosti, podpis mentorja in žig organizatorja dejavnosti, opravljeno število ur in čas opravljanja. V to ne šteje počitniško delo in druga dela preko študentskih servisov.

PA270112a resizeFotografije v naravoslovnem hodniku sodijo k projektu povezovanja biologije in slovenskega ljudskega izročila. Prikazujejo skrivnostni svet gob in mitskih bitij, ki jih vidijo le redki in še ti le ob posebnih priložnostih. 

 

 

 

 

Preberi več

Vsako leto pozimi hranimo in spoznavamo zunanje ptice, ob koncu sezone pa se udeleženci snidemo in se spoznamo med seboj. Letos smo bili na Gimnaziji in veterinarski šoli na vrsti kot gostitelji. Obiskali so nas dijaki Srednje zdravstvene šole iz Ljubljane in njihovi profesorici biologije, s katerimi že več let sodelujemo.

20180514 102814

Preberi več

Se kdo še spomni diskete "b"? Za opazovanje Sončevega mrka je odličen pripomoček.V petek smo tudi pri nas opazovali Sončev mrk z vsemi aparaturami in pripomočki, ki jih imamo na voljo. Res zanimiv pojav, ki vedno sproži tisoče vprašanj o dimenzijah vesolja in sprošča domišljijo.

Naslednjič bomo Sončev mrk podobnih razsežnosti v naših krajih opazovali leta 2022.

Preberi več

IMG 4376aObiskali so nas otroci iz Vrtca Kolezija, zelo so polepšali dan našim živalim in tudi nam. Na svojem vrtu so to pomlad posejali, zalivali, okopavali, pleli in gnojili sočno solato, za katero so vložili veliko truda. Danes so jo prinesli v šolo in jo podarili legvanu Frančku, želvi, bradati agami in morskemu prašičku. Želva si je z veseljem privoščila solato, ostali pa so si jo prihranili za večerjo. Naše živali so bile darila zelo vesele, prav tako kot mi, saj smo dobili priložnost, da sodelujemo z otroki. Hvaležni smo jim za njihov trud in se že veselimo ponovnega srečanja z njimi.


Matija in Miha