Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Projektno delo

Kategorija vsebuje prispevke povezane s projektnim delom diojakov na različnih predmetnih področjih.

Dijaki 4. letnika tehniške gimnazije so oktobra izbrali temo svoje projektne naloge. Nekateri so z delom v laboratorijih že končali, zdaj bodo nalogo samo še do konca napisali in pripravili predstavitev. Do oddaje naloge (tj. 4. aprila) bo tako vsak opravil okoli 50 ur dela. Ustna predstavitev projektnih nalog bo potekala na šoli 16. in 17. aprila 2015, povabili bomo tudi zunanje mentorje in starše. 

Dijakinji Kjara in Stela Špoljar iz 4. B sta po opravljenem laboratorijskem delu zapisali...

Preberi več

Nagravž03Biotehnologija je izbirni maturitetni predmet, ki se na Gimnaziji in veterinarski šoli v Ljubljani izvaja že od leta 1998. Nastal je na podlagi izkušenj, ki smo jih na šoli pridobili z izbirnim predmetom osnove biotehnologije in znanj s področja živilstva, veterine in kmetijstva. Oblikovanju učnega načrta je botroval vedno hitrejši razvoj biotehnologije doma in v svetu. Projektno_delo_v_tehniški_gimnaziji.pdf

 

Aktiv naravoslovcev

Zaključna konferencaOb izteku projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju je 25. 8. 2014 v Kongresnem centru Brdo potekala zaključna konferenca projekta. Med drugimi so se je udeležili tudi minister dr. Jernej Pikalo, direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Janko Jamnik, ravnatelji, učitelji in dijaki vseh partnerskih šol ter sodelavci Kemijskega inštituta, Fakultete za farmacijo in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Na konferenci so predstavili in ovrednotili glavne dosežke in izkušnje iz skoraj dve leti trajajočega projekta, katerega namen je bil krepitev medgeneracijskega sodelovanja in sodelovanja med vrhunskimi znanstveniki in mladimi, zgodnje vključevanje dijakov v vrhunske raziskave, osmišljevanje raziskovanja z etičnih vidikov ter oblikovanje predlogov za prenos vrhunskega znanja, inovativnosti mladih in etičnih vsebin v učne načrte.
V dvoletnem projektu (od 1. 10. 2012 do 31. 8. 2014) so sodelovali tudi dijaki BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, in sicer dijaki 3. in 4. letnikov tehniške gimnazije. Izšel je tudi zbornik, v katerem sta objavljeni dve raziskovalni nalogi naših dijakinj: Lucije Griz (Biotransformacija fumarne kisline v L-asparaginsko kislino, v zborniku na str. 37) in Neže Levičnik (Poskus izolacije rekombinantnega proteina iz inkluzijskih telesc s kombinacijo površinsko aktivnih snov, v zborniku na str. 52).

Nagravž04Gimnazijski oddelki Gimnazije in veterinarske šole na BIC Ljubljana in njihovi učitelji biotehnologije sodelujemo že drugo leto v projektu Nova generacija raziskovalcev ved o življenju, ki ga vodi Kemijski inštitut, v njem pa sodelujejo tudi Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko inženirstvo ter Filozofska fakulteta in nekatere gimnazije iz vse Slovenije. V sklopu tega projekta so dijaki v lanskem šolskem letu delali projektne naloge in se udeležili znanstvenega tabora. V letošnjem šolskem letu so raziskovalci iz Kemijskega inštituta in Fakultete za farmacijo pri nas izvedli tri delavnice za dijake.

Preberi več