Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

fotka oglV četrtek, 22. 3. 2018, smo se udeležili regijskega srečanja in zagovorov mladih raziskovalcev na Osnovni šoli Riharda Jakopiča v okviru projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki poteka pod okriljem Mestne občine Ljubljana.
Letošnje leto smo na šoli uspešno pripravili tri raziskovalna dela. Mlade raziskovalce je vodil in koordiniral naš zunanji sodelavec Marko Jeran s Kemijskega inštituta Ljubljana.
Dijak tehniške gimnazije Patrik Pečavar Nežmah je nalogo »Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro«, ki nosi visoko aplikativno vrednost na področju kemije s poudarkom na medicini, pripravil pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta Ljubljana in prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
Dijakinji tehniške gimnazije Ana Gabrovšek in Nika Tašler sta preučevali sladila, ki predstavljajo na področju biološko-aktivnih učinkovin velik sintezni izziv. Njuno raziskovalno delo »Delovanje modelnih učinkovin družine benzosultamov na kvasovke, Saccharomyces cerevisiae« je nastalo pod mentorskim vodstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jeran s Kemijskega inštituta Ljubljana in somentorstvom Tjaše Klemen, profesorice strokovnih predmetov naše šole.
Dijak programa veterinarski tehnik Domen Lavriha je svoje delo izvajal v sodelovanju mentorjev raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta in dr. Eve Menart iz Narodnega muzeja Slovenje. Delo »Elektrokemijsko čiščenje tankih plasti korozijskih produktov na kovinskih materialih kulturne dediščine« predstavlja pomemben prispevek pri ohranjanju kovinskih materialov kulturne dediščine, kjer so kemijska znanja velikega pomena in nosilno področje jedra raziskav.
Zapisal: Marko Jeran