Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

zagovoriMaturanti tehniške gimnazije so projektno delo sklenili z zagovori svojih nalog 24. in 25. aprila.
Projektnemu delu so namenili okoli 50 ur v obdobju od oktobra do marca, od tega je bilo približno od 20 do 30 ur praktičnega dela, ostalo pa namenjeno pripravi in načrtu reševanja problema ter končnemu poročilu. Teme s področja živilstva, medicine, mikrobiologije, biotehnologije in kemije so pripravili šolski in delovni mentorji ali pa so jih predlagali dijaki sami. 
Tokrat so zagovori potekali v KULT316. Udeležili so se jih poleg šolskih in zunanjih strokovnih mentorjev tudi nekateri starši, prvi stik s tovrstnim delom pa so pridobivali kot poslušalci tudi dijaki tretjih letnikov. Za pogostitev so prijazno poskrbeli študenti višje strokovne šole.
TUKAJ si lahko preberete povzetke projektnih nalog.