Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Poleg projektnega dela so posebnost izbirnega maturitetnega predmeta biotehnologija VAJE IZ MOLEKULARNE BIOLOGIJE, ki jih dijaki tehniške gimnazije opravljajo v 4. letniku. Kakor nam je znano, smo edina srednja šola v Sloveniji pa tudi v Evropi, ki te vaje izvajamo v taki obliki in obsegu: izolacija DNA, restrikcijski encimi, DNA fingerprintig (DNK prstni odtis), gelska (izločitvena) kromatografija, skrivnosti tropskega deževnega gozda.

Vaje iz molekularne biologije

Vaje v laboratoriju

S tem naborom vaj dijakom približamo biologijo in gensko tehnologijo. Dijaki spoznajo osnovne principe molekularne biologije. Seznanijo se s tehnikami in metodami, ki se uporabljajo v raziskovalnih laboratorijih na inštitutih in fakultetah kakor tudi v živilski in farmacevtski industriji, v medicini in veterini, v kmetijstvu, okoljevarstvu, v kriminalistiki (forenziki) itd.

Izolacija DNA: Če želimo analizirati DNA in uporabiti v nadaljnjih postopkih, jo moramo najprej izolirati. Izoliramo jo lahko skoraj iz vsake celice ali tkiva izbranega organizma. Pri vaji dijaki izolirajo DNA iz različnih sadežev (npr. paradižnika) ali pa iz živalskega tkiva (npr.priželjca).

DNA izolirana iz priželjcaIzolacija DNA

Restrikcijski encimi: Dijaki spoznajo delovanje in uporabo restrikcijskih encimov npr. Eco RI, Hind III, Pst I, ki režejo DNA na točno določenem zaporedju DNA. Tako dobimo koščke (fragmente) DNA, ki jih z elektroforezo ločimo, primerjamo z DNA standardom in ocenimo velikost posameznega koščka na gelu ali pa z umeritveno krivuljo.

DNA fingerprintig (DNK prstni odtis): V tej vaji se dijaki prelevijo v kriminaliste (forenzike), ki z analizo DNA petih osumljencev in vzorcem DNA, najdenega na mestu zločina skušajo ugotoviti najverjetnejšega storilca kaznivega dejanja.

Barvanje gela z DNA po elektroforezi

Ločevanje hemoglobina in vitamina B12

Ločevanje biomolekul z gelsko kromatografijoGelska (izločitvena) kromatografija: Tu dijaki spoznajo gelsko kromatografijo, ki se pogosto uporablja pri čiščenja biotehnoloških produktov. S to kromatografijo ločijo zmes hemoglobina in vitamina B12, na podlagi različne molekulske mase.

Skrivnosti tropskega deževnega gozda: V tem sklopu že vrsto let sodeluje z našimi dijaki in učitelji doc. dr. Miomir Knežević, predavatelj na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, na medpredmetnem dodiplomskem študiju biotehnologije, kjer pokriva področje živalske tkivne kulture. Na magistrskem študiju podiplomskim študentom predava predmet terapevtska biotehnologija. 
Srivnosti tropskega deževnega gozda je kompleksna vaja, ki vključuje sklop vaj, dve predavanji in okroglo mizo. Dijaki spoznajo in praktično izvedejo sodoben biotehnološki postopek. Pri tem postopku s pomočjo gensko spremenjene E. coli pridobijo rekombinanten GFP (green fluorescent protein), ki ima pri teh vajah vlogo novega zdravila. Dijaki simulirajo celoten proces nastajanja novega zdravila: od ideje do produkta vključno s testiranjem zdravila. Ob tem se soočijo z etičnimi dilemami ter spoznajo pravne in ekonomske vidike pri dajanju zdravila na trg.

Zapisala: Nada Udovč-Knežević, prof. biol.

GFP-protein