Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Nagravž04Gimnazijski oddelki Gimnazije in veterinarske šole na BIC Ljubljana in njihovi učitelji biotehnologije sodelujemo že drugo leto v projektu Nova generacija raziskovalcev ved o življenju, ki ga vodi Kemijski inštitut, v njem pa sodelujejo tudi Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko inženirstvo ter Filozofska fakulteta in nekatere gimnazije iz vse Slovenije. V sklopu tega projekta so dijaki v lanskem šolskem letu delali projektne naloge in se udeležili znanstvenega tabora. V letošnjem šolskem letu so raziskovalci iz Kemijskega inštituta in Fakultete za farmacijo pri nas izvedli tri delavnice za dijake.

Prva delavnica z naslovom Naravna imunost – kako telo nažene bakterijam strah v membrane, je potekala 25. 3. 2014 od 9.00 do 11.15. Udeležili so se je dijaki 3. b razreda. Delavnico je vodila dr. Gabrijela Panter s sodelavkama. Na začetku so dijakom razložile, kaj je naravna imunost in katere snovi v človeškem telesu sodelujejo pri imunskem odzivu telesa. V nadaljevanju so dale navodila za praktično delo, ki so ga opravili dijaki. Med praktičnim delom so dijaki določali čistost proteinov z elektroforezo.

Nagravž03

Nagravž05

Nagravž06

 

 

 

 

 

Na drugi delavnici 2. 4. 2014 so iz 3. b in 3. a razreda sodelovali tisti dijaki, ki jih je tema zanimala. Naslov delavnice je bil Antibiotiki: čudežno zdravilo, ki izgublja moč. Dr. Tomaž Bratkovič s Fakultete za farmacijo je s sodelavcema dijakom predstavil antibiotike, njihovo zgradbo in proces pridobivanja. Posebej so se posvetili gramidicinu, ki je antibiotik, pridobljen s pomočjo bakterije Brevibacterium brevis. Razložili so, kako antibiotik deluje na celico. Dijaki so s kolonsko in tankoplastno kromatografijo ločevali proteine/antibiotike med seboj, s kolorimetrično metodo so ocenili koncentracijo gramicidina v vzorcu in ocenili velikost inhibicijskih con na difuzijskem antibiogramu z diski.

Nagravž07

Nagravž08

Nagravž11

 

 

 

 

 

Na tretji delavnici 8. 4. 2014 z naslovom Sintezna biologija – odkritja po tekočem traku, so raziskovalci Oddelka za mikrobiologijo na Kemijskem inštitutu dijakom razložili, kaj je sintezna biologija in predstavili njene možnosti. Dijaki so na delavnici spoznali delovanje naprave za PCR in pripravo vzorcev DNK z restrikcijskimi encimi in DNK ligazo.

Nagravž12

Nagravž13

Nagravž14Dijaki, ki so sodelovali pri raziskovanju:

Delavnica Naravna imunost: vsi dijaki razreda 3. b (24 dijakov)
Delavnica Antibiotiki, čudežna zdravila:   3. b: Ivančič, Flere, Špoljar S., Špoljar K., Nartnik, Komatar,
        Suhadolnik, Mrvar, Metelko,
  3. a: Žmuc, Jelovšek, Kozjek, Vavken, Krnjak, Bradeško, Černjavič,
        Ostrež, Zajc, Leban.
Delavnica Sintezna biologija:     3. b: Žnidarič, Mrvar. Metelko, Pečlin, Špoljar S., Špoljar K., Oblak,
        Štrukelj, Flere, Ivančič, Možek, Nartnik, Komatar.
  3. a: Žmuc, Jelovšek, Žigon, Krnjak, Kozjek, Jančigaj, Bradeško,
        Černjavič, Ostrež.

  


Alma Kapun-Dolinar