Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Projektno delo

Kategorija vsebuje prispevke povezane s projektnim delom diojakov na različnih predmetnih področjih.

fotka oglV četrtek, 22. 3. 2018, smo se udeležili regijskega srečanja in zagovorov mladih raziskovalcev na Osnovni šoli Riharda Jakopiča v okviru projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki poteka pod okriljem Mestne občine Ljubljana.
Letošnje leto smo na šoli uspešno pripravili tri raziskovalna dela. Mlade raziskovalce je vodil in koordiniral naš zunanji sodelavec Marko Jeran s Kemijskega inštituta Ljubljana.
Dijak tehniške gimnazije Patrik Pečavar Nežmah je nalogo »Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro«, ki nosi visoko aplikativno vrednost na področju kemije s poudarkom na medicini, pripravil pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta Ljubljana in prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
Dijakinji tehniške gimnazije Ana Gabrovšek in Nika Tašler sta preučevali sladila, ki predstavljajo na področju biološko-aktivnih učinkovin velik sintezni izziv. Njuno raziskovalno delo »Delovanje modelnih učinkovin družine benzosultamov na kvasovke, Saccharomyces cerevisiae« je nastalo pod mentorskim vodstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jeran s Kemijskega inštituta Ljubljana in somentorstvom Tjaše Klemen, profesorice strokovnih predmetov naše šole.
Dijak programa veterinarski tehnik Domen Lavriha je svoje delo izvajal v sodelovanju mentorjev raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta in dr. Eve Menart iz Narodnega muzeja Slovenje. Delo »Elektrokemijsko čiščenje tankih plasti korozijskih produktov na kovinskih materialih kulturne dediščine« predstavlja pomemben prispevek pri ohranjanju kovinskih materialov kulturne dediščine, kjer so kemijska znanja velikega pomena in nosilno področje jedra raziskav.
Zapisal: Marko Jeran

zagovoriMaturanti tehniške gimnazije so projektno delo sklenili z zagovori svojih nalog 24. in 25. aprila.
Projektnemu delu so namenili okoli 50 ur v obdobju od oktobra do marca, od tega je bilo približno od 20 do 30 ur praktičnega dela, ostalo pa namenjeno pripravi in načrtu reševanja problema ter končnemu poročilu. Teme s področja živilstva, medicine, mikrobiologije, biotehnologije in kemije so pripravili šolski in delovni mentorji ali pa so jih predlagali dijaki sami. 
Tokrat so zagovori potekali v KULT316. Udeležili so se jih poleg šolskih in zunanjih strokovnih mentorjev tudi nekateri starši, prvi stik s tovrstnim delom pa so pridobivali kot poslušalci tudi dijaki tretjih letnikov. Za pogostitev so prijazno poskrbeli študenti višje strokovne šole.
TUKAJ si lahko preberete povzetke projektnih nalog.

Dunaj PD»SciChallenge« je dvoletni mednarodni projekt za mlade. Zajema znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. V tekmovalni del je bilo vključenih kar 438 raziskovalnih projektov. Stokovni odbor mednarodnih recenzentov je oddane projekte ocenil, najboljši le-teh pa so napredovali v krog 193 finalistov. V nadaljevanju je odbor po presoji objavil 12 zmagovalcev in jih nagradil na Dunaju, celotno dogajanje pa se je odvijalo na prestižni Dunajski univerzi.
V kategoriji »Advanced Materials – Chemisty and Medicine« je absolutno 1. mesto  zasedla slovenska ekipa z dijakoma Biotehniškega izobraževalnega centra (Gimnazije in veterinarske šole), Filipom Gečem in Aljažem Kavčičem. Dijaka sta raziskovalno delo opravila pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana na Kemijskem inštitutu.
Raziskovalno delo »Sinteza fluorescenčno aktivnih barvil s fluoresceinskim skeletom in njihova aktivnost« je zajemala pripravo fluorescenčnih učinkovin, ki sta jih dijaka testirala za nadaljnje aplikacije. Tovrstne organske spojine se namreč lahko uporabljajo za detekcijo agregatov pri nevrodegenerativnih obolenjih kot tudi označevanje tumorjev v medicini.

Preberi več

kraševecKonec septembra 2016 se je v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL in Kemijskem inštitutu odvijal 22. Festival znanosti z mednarodno udeležbo pod geslom »Opazujem, raziskujem, razlagam«.
Prvi del festivala je bil namenjen otvoritveni slovesatnosti, na katero so bili vabljeni častni gostje (Slovenska znanstvena fundacija, predstavniki znanstvene fundacije s Škotske, SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, predstavniki Univerze v Ljubljani, ministrica za izobraževanje in visoko šostvo, in nekateri drugi) ter mnogi udeleženci osnovnih in srednjih šol.

Preberi več

Poleg projektnega dela so posebnost izbirnega maturitetnega predmeta biotehnologija VAJE IZ MOLEKULARNE BIOLOGIJE, ki jih dijaki tehniške gimnazije opravljajo v 4. letniku. Kakor nam je znano, smo edina srednja šola v Sloveniji pa tudi v Evropi, ki te vaje izvajamo v taki obliki in obsegu: izolacija DNA, restrikcijski encimi, DNA fingerprintig (DNK prstni odtis), gelska (izločitvena) kromatografija, skrivnosti tropskega deževnega gozda.

Vaje iz molekularne biologije

Vaje v laboratoriju

Preberi več