Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Projektno delo

Kategorija vsebuje prispevke povezane s projektnim delom diojakov na različnih predmetnih področjih.

Dunaj PD»SciChallenge« je dvoletni mednarodni projekt za mlade. Zajema znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. V tekmovalni del je bilo vključenih kar 438 raziskovalnih projektov. Stokovni odbor mednarodnih recenzentov je oddane projekte ocenil, najboljši le-teh pa so napredovali v krog 193 finalistov. V nadaljevanju je odbor po presoji objavil 12 zmagovalcev in jih nagradil na Dunaju, celotno dogajanje pa se je odvijalo na prestižni Dunajski univerzi.
V kategoriji »Advanced Materials – Chemisty and Medicine« je absolutno 1. mesto  zasedla slovenska ekipa z dijakoma Biotehniškega izobraževalnega centra (Gimnazije in veterinarske šole), Filipom Gečem in Aljažem Kavčičem. Dijaka sta raziskovalno delo opravila pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana na Kemijskem inštitutu.
Raziskovalno delo »Sinteza fluorescenčno aktivnih barvil s fluoresceinskim skeletom in njihova aktivnost« je zajemala pripravo fluorescenčnih učinkovin, ki sta jih dijaka testirala za nadaljnje aplikacije. Tovrstne organske spojine se namreč lahko uporabljajo za detekcijo agregatov pri nevrodegenerativnih obolenjih kot tudi označevanje tumorjev v medicini.

Preberi več

kraševecKonec septembra 2016 se je v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL in Kemijskem inštitutu odvijal 22. Festival znanosti z mednarodno udeležbo pod geslom »Opazujem, raziskujem, razlagam«.
Prvi del festivala je bil namenjen otvoritveni slovesatnosti, na katero so bili vabljeni častni gostje (Slovenska znanstvena fundacija, predstavniki znanstvene fundacije s Škotske, SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, predstavniki Univerze v Ljubljani, ministrica za izobraževanje in visoko šostvo, in nekateri drugi) ter mnogi udeleženci osnovnih in srednjih šol.

Preberi več

Poleg projektnega dela so posebnost izbirnega maturitetnega predmeta biotehnologija VAJE IZ MOLEKULARNE BIOLOGIJE, ki jih dijaki tehniške gimnazije opravljajo v 4. letniku. Kakor nam je znano, smo edina srednja šola v Sloveniji pa tudi v Evropi, ki te vaje izvajamo v taki obliki in obsegu: izolacija DNA, restrikcijski encimi, DNA fingerprintig (DNK prstni odtis), gelska (izločitvena) kromatografija, skrivnosti tropskega deževnega gozda.

Vaje iz molekularne biologije

Vaje v laboratoriju

Preberi več

Dijaki 4. letnika tehniške gimnazije so oktobra izbrali temo svoje projektne naloge. Nekateri so z delom v laboratorijih že končali, zdaj bodo nalogo samo še do konca napisali in pripravili predstavitev. Do oddaje naloge (tj. 4. aprila) bo tako vsak opravil okoli 50 ur dela. Ustna predstavitev projektnih nalog bo potekala na šoli 16. in 17. aprila 2015, povabili bomo tudi zunanje mentorje in starše. 

Dijakinji Kjara in Stela Špoljar iz 4. B sta po opravljenem laboratorijskem delu zapisali...

Preberi več

Nagravž03Biotehnologija je izbirni maturitetni predmet, ki se na Gimnaziji in veterinarski šoli v Ljubljani izvaja že od leta 1998. Nastal je na podlagi izkušenj, ki smo jih na šoli pridobili z izbirnim predmetom osnove biotehnologije in znanj s področja živilstva, veterine in kmetijstva. Oblikovanju učnega načrta je botroval vedno hitrejši razvoj biotehnologije doma in v svetu. Projektno_delo_v_tehniški_gimnaziji.pdf

 

Aktiv naravoslovcev