Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Obvezne izbirne vsebine - OIV

Srednje splošno izobraževanje: tehniška gimnazija

Obvezni enotni del (v 4 letih)

 135 ur
Vsebine, obvezne za tehniško gimnazijo (v 4 letih)  30 ur
Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka (v 4 letih)  135 ur
SKUPAJ  300 ur

Letos bomo večino interesnih dejavnosti oz. obveznih izbirnih vsebin izpeljali v treh sklopih: predvidoma oktobra, aprila in junija.
Šola bo ponudila poleg svojih dejavnosti tudi tiste iz katalogov in pomagala pri izvedbi le-teh, če bo število zainteresiranih dijakov dovolj veliko (za eno skupino 15–20). O izvedbi bodo dijaki pravočasno obveščeni. Če bo dijak na dejavnosti manjkal, bo šola organizirala dejavnost za nadomeščanje. V primeru, da starši pravočasno ne sporočijo dijakove odsotnosti, krijejo stroške morebitnega prevoza.
Dijaki, ki ne bodo opravili predpisanega števila ur, ne bodo mogli napredovati v višji letnik. Tisti, ki bodo v letošnjem šolskem letu opravili več ur, kot je predpisano s programom, jih bodo lahko prenesli v naslednje šolsko leto, ne morejo pa na podoben način opravljati dejavnosti za nazaj..

***********

Dijakom bomo priznali aktivno udeležbo pri vodenih dejavnostih v okviru šole in zunaj nje (glasbena šola, športni klubi, društva idr.), ki jih dokažejo s potrdilom in napisanim dnevnikom opravljenih dejavnosti. Potrdilo mora vsebovati: vrsto dejavnosti, podpis mentorja in žig organizatorja dejavnosti, opravljeno število ur in čas opravljanja. V to ne šteje počitniško delo in druga dela preko študentskih servisov.

češka2V dneh med 30. marcem in 2. aprilom 2016 smo z dijaki GVŠ obiskali Češko. Po sredinih dopoldanskih dejavnostih OIV smo se vkrcali na avtobus in jo mahnili proti severu. Po vožnji mimo Salzburga in Linza smo v zgodnjih večernih urah prispeli v Češke Budjejovice, v mestece, ki je zaslovelo po svojem pivu Budvar in tovarni svinčnikov Koh-I-Noor. Naslednje jutro smo si najprej ogledali grad Rožmberk nad Vltavo, nekoč v lasti istoimenske rodbine, ki je v srednjem veku kljubovala vzponu kraljeve dinastije Přemysl.

Preberi več

DSC 15213Brez vode ni življenja je rek, ki je dijake 2. a in 2. b vodil v torek, 7. 4., ko so se projektno lotili preučevanja te nenadomestljive tekočine. Skupine dijakov so se pod vodstvom mentorjev odpravile na raziskovanje skrivnostne Unice na Planinsko polje, ribnikov v dolini Drage pri Igu ter vodnjakov in mostov Ljubljane.

Preberi več