Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Nagrade

Objave nagrad za projektne naloge.


18. septembra 2015 je bila v tovarni KRKA v Novem mestu prestavitev srednješolskih raziskovalnih nalog in s svečano podelitev nagrad ter ogledom novega Obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (NOTOL 2).
Več informacij: Krkine nagrade. Tudi tokrat so se naši dijaki odlično odrezali. 
Krkino nagrado so prejeli:
Iris Zajc in Ula Ana Leban za nalogo z naslovom: Odpornost bakterije Salmonella Infantis proti antibiotikom v slovenski perutninski proizvodnji (Mentorica: dr. Majda Golob; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Tomaž Žigon za nalogo z naslovom: Biološka razgradnja hormonskih motilcev v pilotnih bioreaktorjih (Mentorica: dr. Ester Heath; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Krkino priznanje sta prejeli:
Kjara Špoljar in Stela Špoljar za nalogo z naslovom: Priprava nanodiskov z vsebnostjo lipidov kot v eritrocitni membrani za poskuse vezave listeriolizina O (Mentorji: prof. dr. Gregor Anderluh, Mirijam Kozorog, somentorica: Nada Udovč Kneževič).
Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Preberi več

Dijakinja Sintija Sevšek je prejela Krkino priznanje za nalogo z naslovom »Vpliv natrijevega tiosulfata (STS) in česnove spojine (S-Allyl-L-cysteine) na spremembo telesne mase in metabolizma miši« (mentor prof. dr. Simon Horvat, mentorica Nada Udovč Knežević).

Na tekmovanje za Krkine nagrade smo prijavili 8 raziskovalnih nalog (projektnih del). Naši dijaki so dosegli odlične rezultate: dve nalogi sta prejeli Krkino nagrado, šest pa Krkina priznanja.

Krkini nagradi sta prejela:

- dijakinja Neža LEVIČNIK za nalogo »Izolacija rekombinantnega proteina iz inkluzijskih telesc s sarkozilom« (mentor dr. Tomaž Bratkovič, Nada Udovč Knežević),

- dijak Luka GOLOB za nalogo »Primerjava izražanja MyD88 z mutanto MyD88 L265P v celicah HEK293T« (mentorici dr. Monika Avbelj, Nada Udovč Knežević).

Krkina priznanja so prejeli:

- dijak Vid VELEPEC za nalogo »Probiotične bakterije – preživelost v »in vitro« razmerah – simulacija pogojev v prebavnem traktu« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijaka Živa MAKAR in Anže MARUCELJ za nalogo »Vpliv izločkov kože žab na rast bakterij, izoliranih s kože« (mentorica Lidija Gnidovec),

- dijakinji Živa ŽIVIC in Nastja OKORN za nalogo »Vpliv eteričnih olj na rast bakterij, izoliranih s kože« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijakinji Ana CIMERMAN in Alja ZAJEC za nalogo »Učinek soka iz netreska na bakterije v ušesih« (mentor Jure Slatner),

- dijakinja Neža STRAŽIŠAR za nalogo »Vplivi na delovanje encima laktaze« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijak Aljaž HROVATIN za nalogo »Ugotavljanje sposobnosti kvasovk za razgradnjo različnih sladkorjev« (mentorica Alma Kapun Dolinar). Podelitev Krkinih nagrad in priznanj

Laboratorij09Sara Kokalj je prejela Krkino nagrado za nalogo z naslovom »Protimikrobno delovanje različnih vrst medu na ustno mikrofloro« (mentorica Irena Štrumbelj Drusany).

Karmen Žbogar in Robyn Strmšek pa sta prejeli Krkino priznanje za nalogo z naslovom: »Antimikrobno delovanje vseh štirih vrst netreskov, rastočih v Sloveniji« (mentor Jure Slatner).

Dijakinja SMLATIĆ Nuša je s projektnim delom "Ugotavljanje prisotnosti protiteles proti virusu klopnega meningoencefalitisa pri naravno okuženih malih sesalcih" sodelovala na regijskem tekmovanju raziskovalnih nalog Gibanje znanost mladini (mentorji prof. dr. Tatjana Avšič-Županc, dr. Miša Korva, Nada Udovč Knežević).