Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

gallery imageDijaka Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Tjaša Šentjurc in Benjamin Božič sta prejela Krkino nagrado za projektno nalogo z naslovom Možnosti prenosa MRSA z rejnih živali na ljudi. Z njima so sodelovali mentorji Majda Golob, dr. Mateja Pate in izr. prof. dr. Irena Zdovc z Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete, Gašper Jan Simon, mag. Irena Štrumbelj Drusany, Nada Udovč Kneževič. 
Krkina priznanja pa so tokrat prejeli: 
Maruša Kerenčič in Aljaž Pišek za nalogo Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD pod mentorstvom prof. dr. Roberta Zorca, Nade Udovč-Kneževič, Eve Lasič, Mihaele Terkov in Lidije Gnidovec;
- Jaka Kraševec in Mavrin Gašperšič za nalogo Slabo topne bakrove komponente kot nosilci hladne svetlobe pod mentorstvom Marka Jerana in Alme Kapun Dolinar.
Posebno zahvalo je prejela tudi naša profesorica mag. Irena Štrumbelj Drusany za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu.gallery image 2
Vsem nagrajencem in mentorjem iskreno čestitamo!