Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

krka3Dijakinji Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Klavdija Fortuna in Tatjana Pajk sta prejeli Krkino nagrado za projektno nalogo z naslovom Odpornost enterokokov proti antibiotikom v klapavicah slovenskega morja. Opravili sta jo pod mentorstvom strokovne mentorice asist. Majde Golob, dr. vet. med., in viš. zn. sod. dr. Mateja PATE, dr. vet. med., z Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete, in šolske mentorice mag. Irene Štrumbelj Drusany.krkine nagrade
Poleg tega so Krkina priznanja prejeli še naslednji dijaki:
- Teja Rus in Anja Seliškar za nalogo Mikrosporidij Nosema spp. kot modelni mikroorganizem prebavil kranjske čebele (Apis mellifera carnica, Pollman 1879) pod mentorstvom dr. Ilja Gasana Osojnika Črnivca ter somentorja Gašperja Jana Simona;
- Anja Muhič in Nika Špruk za nalogo Japonski dresnik kot sredstvo proti polžem pod mentorstvom Jureta Slatnerja;
- Marko Volk in Gašper Rjavec za nalogo Napoved barve šarenice iz podatkov eksomskega sekvenciranja 1000 preiskovancev pod mentorstvom dr. Aleša Mavra in somentorice Alme Kapun Dolinar.
Vsem iskreno dobitnikom čestitamo!