Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

18. septembra 2015 je bila v tovarni KRKA v Novem mestu prestavitev srednješolskih raziskovalnih nalog in s svečano podelitev nagrad ter ogledom novega Obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (NOTOL 2).
Več informacij: Krkine nagrade. Tudi tokrat so se naši dijaki odlično odrezali. 
Krkino nagrado so prejeli:
Iris Zajc in Ula Ana Leban za nalogo z naslovom: Odpornost bakterije Salmonella Infantis proti antibiotikom v slovenski perutninski proizvodnji (Mentorica: dr. Majda Golob; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Tomaž Žigon za nalogo z naslovom: Biološka razgradnja hormonskih motilcev v pilotnih bioreaktorjih (Mentorica: dr. Ester Heath; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Krkino priznanje sta prejeli:
Kjara Špoljar in Stela Špoljar za nalogo z naslovom: Priprava nanodiskov z vsebnostjo lipidov kot v eritrocitni membrani za poskuse vezave listeriolizina O (Mentorji: prof. dr. Gregor Anderluh, Mirijam Kozorog, somentorica: Nada Udovč Kneževič).
Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Ula Leban in Iris Zajc z mentoricama dr. Majdo Golob in mag. Ireno Štrumbelj Drusany Tomaž Žigon z mentorico mag. Ireno Štrumbelj Drusany

 

 

 

 

 


Krkini nagrajenci Nagrajenci Krkinega natečaja

 

 

 

 

Zapisala Nada Udovč Knežević
Foto: JS in Arhiv Krke