Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Dijakinja Sintija Sevšek je prejela Krkino priznanje za nalogo z naslovom »Vpliv natrijevega tiosulfata (STS) in česnove spojine (S-Allyl-L-cysteine) na spremembo telesne mase in metabolizma miši« (mentor prof. dr. Simon Horvat, mentorica Nada Udovč Knežević).