Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Na tekmovanje za Krkine nagrade smo prijavili 8 raziskovalnih nalog (projektnih del). Naši dijaki so dosegli odlične rezultate: dve nalogi sta prejeli Krkino nagrado, šest pa Krkina priznanja.

Krkini nagradi sta prejela:

- dijakinja Neža LEVIČNIK za nalogo »Izolacija rekombinantnega proteina iz inkluzijskih telesc s sarkozilom« (mentor dr. Tomaž Bratkovič, Nada Udovč Knežević),

- dijak Luka GOLOB za nalogo »Primerjava izražanja MyD88 z mutanto MyD88 L265P v celicah HEK293T« (mentorici dr. Monika Avbelj, Nada Udovč Knežević).

Krkina priznanja so prejeli:

- dijak Vid VELEPEC za nalogo »Probiotične bakterije – preživelost v »in vitro« razmerah – simulacija pogojev v prebavnem traktu« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijaka Živa MAKAR in Anže MARUCELJ za nalogo »Vpliv izločkov kože žab na rast bakterij, izoliranih s kože« (mentorica Lidija Gnidovec),

- dijakinji Živa ŽIVIC in Nastja OKORN za nalogo »Vpliv eteričnih olj na rast bakterij, izoliranih s kože« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijakinji Ana CIMERMAN in Alja ZAJEC za nalogo »Učinek soka iz netreska na bakterije v ušesih« (mentor Jure Slatner),

- dijakinja Neža STRAŽIŠAR za nalogo »Vplivi na delovanje encima laktaze« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijak Aljaž HROVATIN za nalogo »Ugotavljanje sposobnosti kvasovk za razgradnjo različnih sladkorjev« (mentorica Alma Kapun Dolinar). Podelitev Krkinih nagrad in priznanj