Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Dijak Gregor Konstantinovič je s projektnim delom »Ugotavljanje nosilcev gena sindroma BLAD (Bovine leukocyte Adhesion Deficiency) pri bikih« na regijskem tekmovanju raziskovalnih nalog Gibanje znanost mladini osvojil 4. mesto (mentorji:  doc. dr. Gregor Majdič, Nada Udovč Knežević).