Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Nagrade

Objave nagrad za projektne naloge.

geč4Dijaka 4. letnika Gimnazije in veterinarske šole, Filip Geč in Aljaž Kavčič, sta v veliki konkurenci že v prvem delu osvojila nagrado odbora in ocenjevalcev. Komisijo sta prepričala s svojo nalogo z naslovom Synthesis of fluorescent probes with fluorescein-based structure and their activity.
Izmed 108 prejetih raziskovalnih projektov je glavno nagrado prejelo 12 raziskovalnih skupin. Rezultati so objavljeni na povezavi https://www.scichallenge.eu/sl/winners
Čestitamo!
Marko Jeran, mentor

krka3Dijakinji Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Klavdija Fortuna in Tatjana Pajk sta prejeli Krkino nagrado za projektno nalogo z naslovom Odpornost enterokokov proti antibiotikom v klapavicah slovenskega morja. Opravili sta jo pod mentorstvom strokovne mentorice asist. Majde Golob, dr. vet. med., in viš. zn. sod. dr. Mateja PATE, dr. vet. med., z Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete, in šolske mentorice mag. Irene Štrumbelj Drusany.krkine nagrade
Poleg tega so Krkina priznanja prejeli še naslednji dijaki:
- Teja Rus in Anja Seliškar za nalogo Mikrosporidij Nosema spp. kot modelni mikroorganizem prebavil kranjske čebele (Apis mellifera carnica, Pollman 1879) pod mentorstvom dr. Ilja Gasana Osojnika Črnivca ter somentorja Gašperja Jana Simona;
- Anja Muhič in Nika Špruk za nalogo Japonski dresnik kot sredstvo proti polžem pod mentorstvom Jureta Slatnerja;
- Marko Volk in Gašper Rjavec za nalogo Napoved barve šarenice iz podatkov eksomskega sekvenciranja 1000 preiskovancev pod mentorstvom dr. Aleša Mavra in somentorice Alme Kapun Dolinar.
Vsem iskreno dobitnikom čestitamo!


18. septembra 2015 je bila v tovarni KRKA v Novem mestu prestavitev srednješolskih raziskovalnih nalog in s svečano podelitev nagrad ter ogledom novega Obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (NOTOL 2).
Več informacij: Krkine nagrade. Tudi tokrat so se naši dijaki odlično odrezali. 
Krkino nagrado so prejeli:
Iris Zajc in Ula Ana Leban za nalogo z naslovom: Odpornost bakterije Salmonella Infantis proti antibiotikom v slovenski perutninski proizvodnji (Mentorica: dr. Majda Golob; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Tomaž Žigon za nalogo z naslovom: Biološka razgradnja hormonskih motilcev v pilotnih bioreaktorjih (Mentorica: dr. Ester Heath; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Krkino priznanje sta prejeli:
Kjara Špoljar in Stela Špoljar za nalogo z naslovom: Priprava nanodiskov z vsebnostjo lipidov kot v eritrocitni membrani za poskuse vezave listeriolizina O (Mentorji: prof. dr. Gregor Anderluh, Mirijam Kozorog, somentorica: Nada Udovč Kneževič).
Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Preberi več

Dijakinja Sintija Sevšek je prejela Krkino priznanje za nalogo z naslovom »Vpliv natrijevega tiosulfata (STS) in česnove spojine (S-Allyl-L-cysteine) na spremembo telesne mase in metabolizma miši« (mentor prof. dr. Simon Horvat, mentorica Nada Udovč Knežević).

Na tekmovanje za Krkine nagrade smo prijavili 8 raziskovalnih nalog (projektnih del). Naši dijaki so dosegli odlične rezultate: dve nalogi sta prejeli Krkino nagrado, šest pa Krkina priznanja.

Krkini nagradi sta prejela:

- dijakinja Neža LEVIČNIK za nalogo »Izolacija rekombinantnega proteina iz inkluzijskih telesc s sarkozilom« (mentor dr. Tomaž Bratkovič, Nada Udovč Knežević),

- dijak Luka GOLOB za nalogo »Primerjava izražanja MyD88 z mutanto MyD88 L265P v celicah HEK293T« (mentorici dr. Monika Avbelj, Nada Udovč Knežević).

Krkina priznanja so prejeli:

- dijak Vid VELEPEC za nalogo »Probiotične bakterije – preživelost v »in vitro« razmerah – simulacija pogojev v prebavnem traktu« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijaka Živa MAKAR in Anže MARUCELJ za nalogo »Vpliv izločkov kože žab na rast bakterij, izoliranih s kože« (mentorica Lidija Gnidovec),

- dijakinji Živa ŽIVIC in Nastja OKORN za nalogo »Vpliv eteričnih olj na rast bakterij, izoliranih s kože« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijakinji Ana CIMERMAN in Alja ZAJEC za nalogo »Učinek soka iz netreska na bakterije v ušesih« (mentor Jure Slatner),

- dijakinja Neža STRAŽIŠAR za nalogo »Vplivi na delovanje encima laktaze« (mentorica Alma Kapun Dolinar),

- dijak Aljaž HROVATIN za nalogo »Ugotavljanje sposobnosti kvasovk za razgradnjo različnih sladkorjev« (mentorica Alma Kapun Dolinar). Podelitev Krkinih nagrad in priznanj