Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Nagrade

Objave nagrad za projektne naloge.

ZOTKV ponedeljek, 15. 5. 2018, sta se dijaka Gimnazije in veterinarske šole, BIC Lj., udeležila državnega srečanja mladih raziskovalcev, ki ga v Murski Soboti organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Na povabilo strokovnih ocenjevalcev se je med najboljših 6 v državi srečanja udeležil Domen Lavriha (4. VE). V kategoriji kemija in kemijska tehnologija je pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta Ljubljana in dr. Eve Menart z Narodnega muzeja Slovenije predstavil projekt z naslovom »Elektrokemijsko čiščenje tankih plasti korozijskih produktov na kovinskih materialih kulturne dediščine«. Raziskovalno delo s področja ohranjanja kulturne dediščine in kemije, kot pomembnega orodja muzejskih raziskav, mu je prineslo srebrno priznanje in pokal »Srebrna ZOTK-ina sovica«.

Dijak tehniške gimnazije Patrik Pečavar Nežmah (4. B) se je na povabilo ocenjevalcev uvrstil med 12 najboljših raziskovalnih projektov v državi. V kategoriji druga področja (medicina, medicinska kemija) je pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta Ljubljana in prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, pripravil raziskovalno delo z naslovom »Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro«. Raziskovalno delo s področja rakavih obolenj sečnega mehurja in razvoja novih organskih spojin za njihovo detekcijo je Patriku prineslo najvišjo državno uvrstitev (Zlato 1).

Preberi več

gallery imageDijaka Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Tjaša Šentjurc in Benjamin Božič sta prejela Krkino nagrado za projektno nalogo z naslovom Možnosti prenosa MRSA z rejnih živali na ljudi. Z njima so sodelovali mentorji Majda Golob, dr. Mateja Pate in izr. prof. dr. Irena Zdovc z Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete, Gašper Jan Simon, mag. Irena Štrumbelj Drusany, Nada Udovč Kneževič. 
Krkina priznanja pa so tokrat prejeli: 
Maruša Kerenčič in Aljaž Pišek za nalogo Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD pod mentorstvom prof. dr. Roberta Zorca, Nade Udovč-Kneževič, Eve Lasič, Mihaele Terkov in Lidije Gnidovec;
- Jaka Kraševec in Mavrin Gašperšič za nalogo Slabo topne bakrove komponente kot nosilci hladne svetlobe pod mentorstvom Marka Jerana in Alme Kapun Dolinar.
Posebno zahvalo je prejela tudi naša profesorica mag. Irena Štrumbelj Drusany za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu.gallery image 2
Vsem nagrajencem in mentorjem iskreno čestitamo!

geč4Dijaka 4. letnika Gimnazije in veterinarske šole, Filip Geč in Aljaž Kavčič, sta v veliki konkurenci že v prvem delu osvojila nagrado odbora in ocenjevalcev. Komisijo sta prepričala s svojo nalogo z naslovom Synthesis of fluorescent probes with fluorescein-based structure and their activity.
Izmed 108 prejetih raziskovalnih projektov je glavno nagrado prejelo 12 raziskovalnih skupin. Rezultati so objavljeni na povezavi https://www.scichallenge.eu/sl/winners
Čestitamo!
Marko Jeran, mentor

krka3Dijakinji Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Klavdija Fortuna in Tatjana Pajk sta prejeli Krkino nagrado za projektno nalogo z naslovom Odpornost enterokokov proti antibiotikom v klapavicah slovenskega morja. Opravili sta jo pod mentorstvom strokovne mentorice asist. Majde Golob, dr. vet. med., in viš. zn. sod. dr. Mateja PATE, dr. vet. med., z Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete, in šolske mentorice mag. Irene Štrumbelj Drusany.krkine nagrade
Poleg tega so Krkina priznanja prejeli še naslednji dijaki:
- Teja Rus in Anja Seliškar za nalogo Mikrosporidij Nosema spp. kot modelni mikroorganizem prebavil kranjske čebele (Apis mellifera carnica, Pollman 1879) pod mentorstvom dr. Ilja Gasana Osojnika Črnivca ter somentorja Gašperja Jana Simona;
- Anja Muhič in Nika Špruk za nalogo Japonski dresnik kot sredstvo proti polžem pod mentorstvom Jureta Slatnerja;
- Marko Volk in Gašper Rjavec za nalogo Napoved barve šarenice iz podatkov eksomskega sekvenciranja 1000 preiskovancev pod mentorstvom dr. Aleša Mavra in somentorice Alme Kapun Dolinar.
Vsem iskreno dobitnikom čestitamo!


18. septembra 2015 je bila v tovarni KRKA v Novem mestu prestavitev srednješolskih raziskovalnih nalog in s svečano podelitev nagrad ter ogledom novega Obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (NOTOL 2).
Več informacij: Krkine nagrade. Tudi tokrat so se naši dijaki odlično odrezali. 
Krkino nagrado so prejeli:
Iris Zajc in Ula Ana Leban za nalogo z naslovom: Odpornost bakterije Salmonella Infantis proti antibiotikom v slovenski perutninski proizvodnji (Mentorica: dr. Majda Golob; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Tomaž Žigon za nalogo z naslovom: Biološka razgradnja hormonskih motilcev v pilotnih bioreaktorjih (Mentorica: dr. Ester Heath; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Krkino priznanje sta prejeli:
Kjara Špoljar in Stela Špoljar za nalogo z naslovom: Priprava nanodiskov z vsebnostjo lipidov kot v eritrocitni membrani za poskuse vezave listeriolizina O (Mentorji: prof. dr. Gregor Anderluh, Mirijam Kozorog, somentorica: Nada Udovč Kneževič).
Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Preberi več