Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Maribor2V četrtek, 16. novembra, smo se dijaki četrtih letnikov tehniške gimnazije odpravili na ekskurzijo na Štajersko. Naš prvi cilj je bil glavni laboratorij Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Zaposleni so nam razkazali posamezne specialistične laboratorije, na primer hematološki, urgentni, toksikološki ali laboratorij za preučevanje kovin. Presenetila nas je predvsem avtomatiziranost preiskav in veliko število vzorcev, ki jih dnevno obdelajo. Predstojnik oddelka mag. Maksimiljan Gorenjak nam je povedal, kakšne poklice potrebujejo v tovrstnih laboratorijih, kar je pri izbiri študija vsekakor koristno.

Nato nas je pot vodila na Hmeljarski inštitut v Žalcu. Izvedeli smo, da se ukvarjajo s preučevanjem posameznih sort hmelja, njihovih škodljivcev ter s tehnologijo pridelave hmelja. Razkazali so nam laboratorije, v katerih z metodo tkivnih kultur vzgajajo rastline ter postopke, s katerimi vzgojijo brezvirusne rastline hmelja. Na ekskurziji smo postopke, ki smo jih pri predmetih biotehnologija in mikrobiologija spoznali v teoriji, videli v praksi. Tovrstne ekskurzije so vedno dobrodošle, saj nam omogočajo vpogled v delovno okolje, v katerem bo marsikdo od nas kasneje delal/a. 
Maribor1Maribor3

Benjamin Poniž
Foto: Lidija Gnidovec