Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Izbirni postopek za mobilnost dijakov v tujini

Na mobilnost v projektu Erasmus+ pošljemo vsako leto dijake iz obeh programov: tehniške gimnazije in veterinarskega tehnika.

Postopek se začne z objavo informacije o mobilnosti v tujini. Nato skličemo informativni sestanek, na katerem zainteresirane dijake seznanimo: z vsebino mobilnosti, s kraji in termini. Prijavijo se lahko dijaki tretjih letnikov, odvisno od termina tudi dijaki četrtih letnikov. Svetovalna služba lahko predlaga kandidate glede na posebne potrebe in socialni status.

Dijake iz tehniške gimnazije izbere komisija na podlagi motivacijskega pisma, mnenja razrednika in učiteljskega zbora. Navodilo za pisanje pisma posreduje dijakom koordinator za mobilnost v tehniški gimnaziji, njemu pismo tudi oddajo.

Seznam prijavljenih kandidatov veterinarskih tehnikov pregledajo in naredijo prednostno listo: razredniki, učitelji praktičnega pouka in razredni učiteljski zbor. Mnenje o ožjem izboru kandidatov, ki so dobili največ priporočil, poda nato razredna skupnost. Na podlagi vseh mnenj določi končni seznam udeležencev komisija, sestavljena iz razrednikov in koordinatorja mobilnosti.

 

 SEZNAM IZVEDENIH MOBILNOSTI IN POROČILA DIJAKOV

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

DRŽAVA MOBILNOSTI

TERMIN

BLOG/POROČILO

Tehniška gimnazija POLJSKA marec 2019

255px Flag of Poland.svg

Tehniška gimnazija ŠPANIJA marec 2019

Tehniška gimnazija PORTUGALSKA oktober 2018

255px Flag of Portugal.svg

Veterinarski tehnik FINSKA oktober 2018

Flag of Finland.svg

Veterinarski tehnik IRSKA september 2018

Irska

Veterinarski tehnik SEVERNA IRSKA september 2018

UK

Veterinarski tehnik CIPER julij in avgust 2018

Cyprus

Veterinarski tehnik CIPER
avgust 2018

Cyprus

Tehniška gimnazija ŠPANIJA

marec 2017/ 18

Španija

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA

oktober 2017/18

255px Flag of Portugal.svg

Veterinarski tehnik

FINSKA

oktober 2017/18

Flag of Finland.svg

Veterinarski tehnik

IRSKA

oktober 2017/18

Irska

Tehniška gimnazija

ŠPANIJA

december 2016/17

Španija

 

 SEZNAM PRETEKLIH IZVEDENIH MOBILNOSTI IN POROČILA DIJAKOV

GRANADAŠtirje dijaki GVŠ so zaključili mobilni del projekta Mobilnost. Iz španske Andaluzije prinašajo dragocene izkušnje, ki bodo koristne za naslednje generacije, ki se bodo podale na podobno pot v tujino.
Lahko si preberete celotno Poročilo_o_mobilnosti_dijakov_TG_v_Granadi_2015.pdf 
Spletna stran, na kateri najdete kratek povzetek: http://aljaz0605.wix.com/mobilnostgranada15#!domov/lfth9

FB, na katerem smo tudi objavljali (tudi neuradne) dogodivščine: https://www.facebook.com/mobilitybicgvsgranada/

Preberi več

To smo miMinil je prvi teden, odkar se štirje gimnazijci na nekoliko drugačen način izobražujemo v Granadi v okviru projekta mobilnosti dijakov. Dopoldneve preživljamo na farmi govedi, kjer poteka proizvodnja mleka za potrebe mesta Granada in Malaga. S pomočjo veterinarjev spoznavamo take in drugačne probleme in težave pri proizvodnji mleka, manjka pa nam poznavanje ekonomike in ekonomije, saj opažamo kar precejšnje težave, ki jih imajo Andaluzijci z lastništvom in zaposlenostjo. Ta trenutek naša usposobljenost za delo v laboratorijih še ne pride do izraza, spoznavamo pa množico drugih veščin, ki bi jih moral poznati vsak strokovnjak v proizvodnji hrane oziroma živeža.

Več dogodkov opisujemo na samostojni spletni strani: Mobilnost dijakov GVŠ

Preberi več

Ciper 20151Anže, Lea, Katarina, Mark, Pia-Noel in Vanna, dijaki iz Gimnazije in veterinarske šole na BIC Ljubljana, so bili v okviru mobilnosti na Cipru. Delali so na veterinarski kliniki Paphiakos & CCP Animal Welfare, kjer so opravljali dela veterinarskega tehnika, med drugim izvajali terapijo pri psih in mačkah, jim dali zdravila, zamenjali infuzije in preveze ter očistili rane. Pomagali so tudi pri kirurških posegih, vsako jutro in večer pa živali tudi sprehodili.

Preberi več

Irska 20151Skupina veterinarskih tehnikov BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, je bila 6.–20. septembra na 14-dnevni praksi v Antrimu na Severnem Irskem. Nastanjeni so bili v Greenmount campusu.
Ogledali so si Enniskillen campus, kjer izobražujejo študente za poklice v konjereji, delali v dveh veterinarskih klinikah in obiskali veterinarsko bolnico. Obiskali so tudi kmetijo, na kateri imajo 150 molznic in si ogledali večjo veterinarsko bolnicoGostili so jih tudi na živilski šoli, ki je prav tako enota College CAFRE na Severnem Irskem.

Preberi več

5Od 16. do 30. avgusta 2015 smo se štiri dijakinje programa veterinarski tehnik in šolska veterinarka Nuša Schumet odpravile na štirinajstdnevno opravljanje prakse v Corku na Irskem. Prakso smo opravljale v bližnjem naselju Hazelwood, na dveh klinikah, in sicer v Cat Hospitalu in v splošni kliniki Cashman and O'Driscoll's. Veterinarka Nuša pa je prakso opravljala v Corku, na kliniki Abbeyville.

Preberi več

Podkategorije