Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Izbirni postopek za mobilnost dijakov v tujini

Na mobilnost v projektu Erasmus+ pošljemo vsako leto dijake iz obeh programov: tehniške gimnazije in veterinarskega tehnika.

Postopek se začne z objavo informacije o mobilnosti v tujini. Nato skličemo informativni sestanek, na katerem zainteresirane dijake seznanimo: z vsebino mobilnosti, s kraji in termini. Prijavijo se lahko dijaki tretjih letnikov, odvisno od termina tudi dijaki četrtih letnikov. Svetovalna služba lahko predlaga kandidate glede na posebne potrebe in socialni status.

Dijake iz tehniške gimnazije izbere komisija na podlagi motivacijskega pisma, mnenja razrednika in učiteljskega zbora. Navodilo za pisanje pisma posreduje dijakom koordinator za mobilnost v tehniški gimnaziji, njemu pismo tudi oddajo.

Seznam prijavljenih kandidatov veterinarskih tehnikov pregledajo in naredijo prednostno listo: razredniki, učitelji praktičnega pouka in razredni učiteljski zbor. Mnenje o ožjem izboru kandidatov, ki so dobili največ priporočil, poda nato razredna skupnost. Na podlagi vseh mnenj določi končni seznam udeležencev komisija, sestavljena iz razrednikov in koordinatorja mobilnosti.

 

 SEZNAM IZVEDENIH MOBILNOSTI IN POROČILA DIJAKOV

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

DRŽAVA MOBILNOSTI

TERMIN

BLOG/POROČILO

Tehniška gimnazija POLJSKA marec 2019

255px Flag of Poland.svg

Tehniška gimnazija ŠPANIJA marec 2019

Tehniška gimnazija PORTUGALSKA oktober 2018

255px Flag of Portugal.svg

Veterinarski tehnik FINSKA oktober 2018

Flag of Finland.svg

Veterinarski tehnik IRSKA september 2018

Irska

Veterinarski tehnik SEVERNA IRSKA september 2018

UK

Veterinarski tehnik CIPER julij in avgust 2018

Cyprus

Veterinarski tehnik CIPER
avgust 2018

Cyprus

Tehniška gimnazija ŠPANIJA

marec 2017/ 18

Španija

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA

oktober 2017/18

255px Flag of Portugal.svg

Veterinarski tehnik

FINSKA

oktober 2017/18

Flag of Finland.svg

Veterinarski tehnik

IRSKA

oktober 2017/18

Irska

Tehniška gimnazija

ŠPANIJA

december 2016/17

Španija

 

 SEZNAM PRETEKLIH IZVEDENIH MOBILNOSTI IN POROČILA DIJAKOV

Španija kolažDijaki in prof. Terkov so štirinajst dni peš in s kolesom spoznavali kulturne, zgodovinske in naravoslovne značilnosti Valencije in njene okolice. Najpomembneje pa je seveda to, da so preverili svoje znanje iz biotehnologije in mikrobiologije, delali z mnogimi laboratorijskimi napravami, in sicer v lekarniškem laboratoriju in v laboratoriju podjetja Valgenetics, ter pridobili nova znanja. Tukaj lahko preberete blog o njihovi izkušnji.

Ciper 2017Veterinarski tehniki Gimnazije in veterinarske šole, BIC Ljubljana, pridobivajo na Cipru v okviru projekta Erasmus+ praktične izkušnje. Pri organizaciji za zaščito živali Paphiakos & CCP Animal Welfare, ki ima zavetišče za živali in kliniko, pomagajo pri zdravljenju zapuščenih in lastniških živali. Več o njihovem delu na sončnem in vročem Cipru si lahko preberete TUKAJ.

Skupina dijakov Gimnazije in veterinarske šole, BIC Ljubljana, programa veterinarski tehnik je s strokovnim mentorjem Bogdanom Zdovcem v okviru programa Erasmus+ na praksi na Severnem Irskem v Veliki Britaniji. Podrobnosti o bivanju v tujini in njihovem delu v šolskem centru CAFRE (College of Agriculture, Food and Rural Enterprise) si lahko preberete na blogu.

Finska2017Sredi aprila se je z mobilnosti Erasmus+ na Finskem vrnila skupina petih dijakov in dveh profesorjev. Štirinajst dni so v mestu Pori na šolskem centru Winnova pridobivali nova znanja s področja mikrobiologije in biotehnologije, hkrati pa spoznavali finsko kulturo. Za vse udeležene je bila to prav posebna in dragocena izkušnja, več o njihovi finski dogodivščini pa lahko preberete na blogu. Vabljeni k branju!

Martos JPGDijaki tehniške gimnazije so pod vodstvom prof. Tatjane Posavec bivali v Martosu v Španiji v okviru projekta Erasmus+ skupaj z dijaki in učiteljicami Živilske šole.
Praktično delo je potekalo v laboratoriju srednješolskega centra v Jaenu, kjer so kuhali agar, opravili barvanje po Gramu, po Zihl-Neelsenu ter po Bartholomew in Mittwerju, preverili prisotnost katalaze in naredili antibiogram. Potrebovali so kar nekaj iznajdljivosti, saj so dobili navodila za delo zgolj v španskem jeziku. Ugotovili so, da pri nas veljajo pri delu v laboratoriju strožja pravila varnosti. S pomočjo spleta so španskim »sošolcem« predstavili našo šolo, ki so bili nad opremljenostjo naše šole in lepotami Slovenije navdušeni, tako da razmišljajo, da bi nas obiskali.
Erasmus tg 20161Erasmus tg 20162

 

 

 

 

 

 
Spoznali so drugačno kulturo, tipično špansko hrano in si ogledali več zgodovinskih in kulturnih znamenitosti v Martosu, Sevilji, Cordobi in Granadi. V največjem oljčnem nasadu na svetu so obirali oljke, si ogledali laboratorij, kjer analizirajo oljčne liste, zemljo, v kateri rastejo oljke, in odpadne vode, ter se udeležili proslave ob španskem prazniku oljk.
Vrnili so se utrujeni in veseli, da so imeli priložnost tudi neformalnega izobraževanja. Podrobno predstavitev njihovega 14-dnevnega bivanja si lahko preberete na spletni strani http://tjasavrbinc.wixsite.com/mobilnostmartos2016.
Blog so pisali: Sara Dodič, Tjaša Vrbinc, Maj Dolšak Fabris in Patrik Pečavar Nežmah

Podkategorije