Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

20180607 102458 ipOd 7. 6. 2018 do 9. 6. 2018 sva se v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 Nina Rozman in Darja Rizmal udeležili strokovne ekskurzije v Szeged in Beograd.
V  četrtek, 7. 6. 2018, smo se večji del dneva porabili za pot do Beograda preko Madžarske. V Szegedu smo obiskali podjetje Mozaik, kjer so nam predstavili svoje dejavnosti in gradiva. Podjetje deluje v dvajsetih državah. Predstavljena nam je bila njihova dejavnost izdelave e-gradiv v različnih jezikih. Za pouk so uporabne predvsem mnoge 3-D animacije za različne predmete, ki jih lahko učitelj na interaktivnem zaslonu uporabi predvsem za večjo predstavljivost. Poleg tega so v osnovni učbenik, ki je enak kot v tiskani obliki, dodani številni video posnetki, fotografije, animacije in vaje. Učitelj lahko ustvarja in dodaja lastno gradivo za učence na različnih taksonomskih stopnjah. Učenci in dijaki lahko gradivo in aktivnosti uporabljajo skozi aplikacijo na prenosni napravi. V Mozaiku kot prednostni cilj svoje dejavnosti poudarjajo pomoč učitelju pri učni uri, da bi porabil manj časa za pripravo, načina dela v razredu, pedagoške paradigme kot take, pa ne spreminja.

20180609 113849 ip2V petek, 8. 6. 2018, smo obiskali sejem Nove tehnologije v izobraževanju (New Technologies in Education). Sejem je potekal pod pokroviteljstvom organizacije British Council. Sodobno tehnologijo in njeno uporabo pri poučevanju in učenju so tako predstavljali predvsem razstavljavci iz Velike Britanije in regije zahodnega Balkana. Osrednja tema je bil STEAM koncept izobraževanja, algoritmično in kritično razmišljanje, programiranje in digitalna pismenost.
Na svečani otvoritvi so slavnostni govorniki poleg digitalne transformacije življenja izpostavljali predvsem povem vloge učiteljev pri pripravi učencev na življenje in delo v 21. stoletju, pri čemer so seveda osrednjega pomena tudi vloga odločevalcev.
V štirih prostorih so potekala različna predavanja in delavnice. Posebej zanimivi so bili razgovori z učenci iz šol v projektu 21st Century School, ki so predstavljali rezultate svojega projektnega dela: tehnološke rešitve, s katerimi so reševali izzive vsakdanjega življenja.
V soboto, 9. 6. 2018, so predstavniki inovativne pedagogike 1:1 v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT predstavili naše delo. Publiko je zanimal predvsem naš način usposabljanja učiteljev, kakšna je naša motivacija za delo in tudi morebiten odpor članov učiteljskih kolektivov in evalvacija rezultatov.
Ena izmed dvoran je bila namenjena prikazom primerov dobre rabe, kjer so učitelji iz prakse predstavljali inovativne načine uporabe tehnologije pri pouku.
Povzamem lahko, da je bila ekskurzija izredno zanimiva in velik doprinos za izboljšave našega dela.
Pripravila Nina Rozman, koordinatorka projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT