Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

DSC 0042V sredo, 17. aprila 2019, smo bili sodelujoči iz vseh treh šol povabljeni na vsakoletno srečanje ob koncu sezone. Povabili so nas dijaki in mentorici Srednje zdravstvene šole, ki so bili lani naši gostje. Z Živilske šole se je srečanja udeležilo 6 dijakov NT, spremljala jih je Tina Malus, z GVŠ je bilo 5 gimnazijcev in 4 bodoče veterinarske tehnice ter moja malenkost. Največ je bilo dijakov gostiteljev, bodočih zdravstvenih tehnikov z mentoricama Marjano Dolinar in Ido Tarman. Vsako leto namreč v okviru projekta na teh treh lokacijah pozimi hranimo in spoznavamo zunanje ptice. Spomladi, ob koncu sezone, pa se sestanemo in dijaki se spoznavajo med seboj. Najprej smo poslušali poročila z opazovanj in izkazalo se je, da med pernatimi obiskovalci krmilnic različnih šol ni večjih razlik oz. je obisk bolj odvisen od vremenskih razmer kot od lokacije. Na vseh treh lokacijah smo opazovali pričakovane vrste ptic, ki v mestu pridejo na krmilnico. Vsi se tudi srečujemo z isto težavo, mestnimi golobi. Naravovarstveni tehniki so predlagali, da bi težavo reševali z drugače zasnovanimi krmilnicami in nameravajo naslednje leto poskusiti. 

Po tem uradnem delu in pogostitvi so nam dijaki zdravstvene nege ponosno razkazali še svoje specialne učilnice za strokovne predmete in nam razložili in pokazali, kako tam poteka pouk. Posebej so nam predstavili še nego otroka in naši dijaki so se z veseljem pustili poučiti, kakšno je pravilno ravnanje z malim otrokom. Bodoči zdravstveni tehniki so pri tem res čudovito spretni in hitri in vsi smo jih občudovali. Na koncu smo imeli še demonstracijo in vajo iz oživljanja ponesrečenca, kar bi sicer morali znati tudi mi vsi, a v pomanjkanju redne vadbe še prehitro pozabimo. 
Tako je naše srečanje v izmenjavi mnenj in znanj še prehitro minilo in obljubili smo si zvestobo vsaj še za eno leto.
Zapisala vodja projekta: Sava Osole