Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Razredniki

RAZREDNIKI 2016/17

RAZRED

RAZREDNIK

NADOMESTNI RAZREDNIK

1. A

Jože Prosenik

Tadeja Kolar

1. B

Suzana Hajdinjak

Katja Pipan/Nina Sitar

2. A

Mateja Stubelj

Tatjana Posavec

2. B

Alenka Golob Koman

Jurij Kočar

3. A

Jurij Kočar

Alenka Golob Koman

3. B

Tadeja Kolar

Alma Kapun Dolinar

4. A

Jože Premru

Andrej Strajn

4. B

Maja Kuhar

Katarina Rugani

1. V

Darja Rizmal

Andreja Petek

1. VE

Bogdan Zdovc

Urška Eniko

1. VT

Mojca Cigler

Jože Prosenik

2. V

Janez Šorc

Lidija Gnidovec

2. VE

Bianka Mertelj

Laura Špik

2. VT

Lila Gros

Uroš Verbovšek

3. V

Vesna Kramberger

Marija Topole

3. VE

Emil Grah

Bianka Mertelj

3. VT

Lidija Gnidovec

Lila Gros

4. V

Andreja Petek

Darja Rizmal

4. VE

Katarina Nared Volavšek

Vesna Kramberger

4. VT

Andrej Strajn

Tine Eleršek