Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

SrsenLetos so si sršeni nesrečno izbrali prostor za gnezdenje v ptičji gnezdilnici ob športnem igrišču. Nesrečno zato, ker kljub najboljši ekološki osveščenosti na tem prostoru ne moremo sobivati, varnost dijakov je v tem primeru pomembnejša od varovanja sršenov. Uničenje gnezda je bilo neizogibno, a smo vsaj ohranili njegov večji del za izobraževalne namene. Vse sršene, ki so se izlegli kasneje, smo preparirali in pripravili za kasnejše preučevanje. Tudi gnezdo smo preparirali in zaščitili pred plesnijo in ga razstavili na tak način, da je čim bolj podoben dejanskemu stanju. Preparatorsko delo je opravil Tristan Rome. Ob gnezdu in sršenih predstavljamo še ilustracije, te je prispevala Ania Kiara Felandres, maturantka Gimnazije Celje-Center, Umetniška gimnazija - likovna smer, fotografije ter krajše povzetke iz literature, kjer so zbrane zanimivosti iz življenja sršenov ter sestavi in delovanju njihovega strupa.

Srseni01 Srseni02 Srseni03
Srseni04 Srseni05 Srseni06

 

Trenutno si je razstavo moč ogledati v učilnici kemije.


Jure Slatner, mentor naravoslovnega krožka.