Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Sodelovali smo v akciji Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) Preštejmo ptice v svoji okolici. Šteli so trije dijaki popisovalci. Skupaj so izvedli šest štetij okoli naše šole. Popisovali smo v tednu od 30. januarja do 5. februarja, ko je potekala akcija. V društvu DOPPS so izdelali tudi lične tabele s slikami najpogostejših vrst ptic in navodili za štetje.

Rezultati popisa so razkrili vrste, ki smo jih v tem okolju pozimi tudi pričakovali: velike sinice, domače in poljske vrabce, ščinkavce, zelence, kose, taščice, srake, golobe in velikega detla. Najbolj številne so bile na vseh popisih sive vrane. Najbolj redka vrsta pa je bil kratkoprsti plezalček, ki nas je razveselil samo enkrat.

Ptice vedno radi opazujemo, v tem tednu pa smo se še malo bolj potrudili. Namen akcije je, da se bolje spoznamo s pernatimi sosedi, predvsem pa da se bolje zavemo narave, ki nas obdaja. Akcija je bila namenjena široki javnosti in še posebej osnovnim in srednjim šolam. Naša šola ima v tem oziru srečo, da stoji v lepem zelenem okolju na robu mesta, kjer so ptice naši stalni sosedje.

Rezultati štetja niso razkrili nič presenetljivega ne v smislu vrst, ne po številu ptic posamezne vrste. Sumimo, da je ptic v okolici šole manj, kot bi jih bilo, če ne bi v bližini stalno živela jata sivih vran, ki se jih male ptice pevke bojijo in izogibajo.

V času štetja so bile temperature sicer nizke, ni pa bilo snežne odeje, ki ptice po navadi pri iskanju hrane prižene še bliže k človeškim bivališčem.

 

zapisala Sava