Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Navodila za kandidate:

Izpitni red na pisnih izpitih

  • Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo v šolski avli 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30).
  • Razpored po učilnicah bo objavljen na oglasni deski ob vstopu v šolo.
  • Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.
  • Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.
  • Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.
  • Dovoljeno gradivo: enojezični in dvojezični slovar. Prinesite ju s seboj.