Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

V četrtek, 18. 4. 2013 in v petek, 19. 4. 2013 bodo maturanti tehniške gimnazije predstavili projektna dela.

 

Vabljeni

RAZPORED ZAGOVOROV PROJEKTNIH DEL 2012/2013

18. april in 19. april 2013

KJE? Učilnica za biologijo, BIC-LJ Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

ČETRTEK, 18. april 2013

l. SKUPINA              900 – 1035

 

 

NASLOV PROJEKTNEGA DELA

AVTORJI

USTANOVA, kjer je bilo PD opravljeno

DELOVNI MENTOR

ŠOLSKI MENTOR

1

Vpliv staršev na anksioznemu in depresivnemu podobno obnašanje pri miših

 

 

TOMIČ Maja

 

Center za genomiko živali

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana

Prof. dr. Gregor Majdič

 

Tanja Španič

Nada Udovč Knežević

2

Vpliv eteričnih olj na rast bakterij izoliranih   s kože

 

 

Živic Živa

OKORN Nastja

 

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Alma Kapun-Dolinar

Alma Kapun-Dolinar

3

Velikost zrn in debelina alevronskega sloja pri populacijah pšenic (Triticum sp.)

 

 

MOHAR Mija PLESTENJAK Eva

Katedra za genetiko, biotehnologijo, žlahtnjenje in statistiko

Oddelek za agronomijo Biotehniške Fakultete

Ljubljana

prof.dr. Zlata Luthar
 
 
 

Nada Udovč-Knežević

4

Spremljanje alkoholnega vrenja pri proizvodnji piva

 

PAVLIČ Kristina

PINTAR Nika

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

 

 

Alma Kapun-Dolinar

Alma Kapun-Dolinar

5

Molekulska analiza DsRed in gfp transgenov v regenerantih tobaka (Nicotiana tabacum L.)

 

REMIC Lea

DOLINAR Maša

Katedra za genetiko, biotehnologijo, žlahtnjenje in statistiko

Oddelek za agronomijo Biotehniške Fakultete

Ljubljana

prof.dr. Zlata Luthar
 
 
 

Nada Udovč-Knežević

6

Ugotavljanje mikroorganizmov v mleku

 

DIMIĆ Klementina

OBLAK Petra

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Irena Štrumbelj Drusany

Irena Štrumbelj Drusany

 

ODMOR 1035 – 1100

 

ll. SKUPINA             1100 – 1235

 

 

NASLOV PROJEKTNEGA DELA

AVTORJI

USTANOVA, kjer je bilo PD opravljeno

DELOVNI MENTOR

ŠOLSKI MENTOR

7

Izolacija rekombinantnega proteina iz inkluzijskih telesc s sarkozilom

 

 

 

LEVIČNIK Neža

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7

Ljubljana

 

 

 

T dr. Tomaž Bratkovič

Nada Udovč-Knežević

8

Optimizacija koncentracije rastnih faktorjev za gojenje tkivnih kultur cvetače (Brassica oleracea)

 

MLAKAR David

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7

Ljubljana

dr. Matjaž Ravnikar

Nada Udovč-Knežević

9

Vpliv izločkov kože žab na rast bakterij izoliranih   s kože

MAKAR Živa

MARUCELJ Anže

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Lidija Gnidovec

Lidija Gnidovec

10

Aerobno in anaerobno čiščenje  odpadnih voda

 

GAČNIK Saša

MAHKOVEC POVALEJ Tjaša

CČN Domžale

Študljanska 91

1230 Domžale

 

Barbara Brajer-Humar,

univ dipl. biol

Nada Udovč Knežević

11

Probiotične bakterije – preživelost v »in vitro » razmerah

simulacija pogojev v prebavnem traktu

 

 

VELEPEC Vid

 

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

 

Alma Kapun-Dolinar

Alma Kapun-Dolinar

12

Učinek soka iz netreska na bakterije v ušesih

 

CIMERMAN Ana

ZAJEC Alja

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Jure Slatner

Jure Slatner

 

ODMOR 1235 – 1300

lll. SKUPINA                        1300 – 1435

 

 

NASLOV PROJEKTNEGA DELA

AVTORJI

USTANOVA, kjer je bilo PD opravljeno

DELOVNI MENTOR

ŠOLSKI MENTOR

13

Tehnika lc-ms/ms za določanje več mikotoksinov hkrati v travni in koruzni silaži

ŠKERLAVAJ Tinkara

 

Inštitut za higieno in patologijo prehrane živali

 

doc. dr. Breda Jakovac Strajn

dr. Gabrijela Tavčar Kalcher

Alma Kapun

Dolinar

14

Vpliv temperature pasterizacije na konsistenco kozjega jogurta

BOBNAR Urška

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Irena Orešnik

Irena Štrumbelj Drusany

15

Vpliv sestavin žvečilnega gumija na pH in število mikroorganizmov v ustni votlini mladostnika

BRICELJ Žan

KIRN Tjaša

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

 

Irena Štrumbelj Drusany

Irena Štrumbelj Drusany

16

Ugotavljanje dinamike rasti enoceličnih alg ob dodatku gnojila

PINTARIČ Sara

 

ZUPAN THALER Anja

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Jure Slatner

Jure Slatner

17

Shranjevanje bakterij in preživelost pri posameznih načinih shranjevanja

 

ŠIVEC Nastja

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Alma Kapun-Dolinar

Alma Kapun-Dolinar

18

Ali poznamo antibiotike?

 

MALALAN Ivana

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Irena Štrumbelj Drusany

Irena Štrumbelj Drusany

 

ODMOR 1435 – 1500

 

 

PETEK, 19. april 2013

lV. SKUPINA                       900 – 1035

 

 

NASLOV PROJEKTNEGA DELA

AVTORJI

USTANOVA, kjer je bilo PD opravljeno

DELOVNI MENTOR

ŠOLSKI MENTOR

19

Produkcija bioplina iz obnovljivih virov z anaerobno mikrobno razgradnjo

 

 

KOZJEK Marko

GRDADOLNIK Jan

Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

 

Dr. Albin Pintar

 

Ilija Gasan Osojnik Črnivec

Irena Štrumbelj Dusany

20

Spremljanje produkcije biofilma pri različnih izolatih rastlinskih patogenih bakterij vrste Erwinia amylovora

 

 

GAZVODA Urša

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111

1000 Ljubljana

 

Dr. Tanja Dreo
 
 
 

Nada Udovč-Knežević

21

Primerjava natančnosti termometrov

 

NOVAK Peter

TANCEK David

 

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Adela Žigert

Adela Žigert

22

Primerjava izražanja MyD88 z mutanto MyD88 L265P v celicah HEK293T

 

 

GOLOB Luka

 

Oddelek za biotehnologijo

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana
Dr. Monika Avbelj
 
 

Nada Udovč-Knežević

23

Spremljajoča združba v flokulu aktivnega blata

 

MARINČIČ

Simona

 

BIC-Ljubljana

Naravovarstveni tehnik

Ižanska cesta 10

Ljubljana

 

Jerneja Seibert

 

 

Nada Udovč Knežević

24

Vpliv gnojila na rast korenin pri čebuli (Allium cepa)

 

KOLENC Tajda

 

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Jure Slatner

Jure Slatner

 

ODMOR 1035 – 1100

 

V. SKUPINA            1100 – 1235

 

 

NASLOV PROJEKTNEGA DELA

AVTORJI

USTANOVA, kjer je bilo PD opravljeno

DELOVNI MENTOR

ŠOLSKI MENTOR

25

Vplivi na delovanje encima laktaze

 

STRAŽIŠAR Neža

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Alma Kapun-Dolinar

Alma Kapun-Dolinar

26

Spremljanje razgradnje škroba v monosaharide s pomočjo kalorimetra Vernier

 

 

TROHA Kristjan

PREMROV Boris

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Jure Slatner

Jure Slatner

27

Ugotavljanje sposobnosti kvasovk za razgradnjo različnih sladkorjev

 

HROVATIN Aljaž

 

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

 

Alma Kapun-Dolinar

Alma Kapun-Dolinar

28

Vpliv krioprotektorjev na preživelost kvasovk

 

DOBRAVEC Martin

ZAJC Luka

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

 

Lidija Gnidovec

Lidija Gnidovec

29

Sledenje kampilobaktrom pri piščancih od hleva do vilic

 

 

 

JANUŠ Lucija

KIRN Tara

 

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana

dr. Ocepek

 

 

 

 

Nada Udovč Knežević

30

Informacijska analiza genomskih podatkov s programskimi orodji na spletu

 

 

JERŠAN Bor

 

BTF-Zootehnika

Rodica

Groblje3, 1230 Domžale

Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo

01 320 38 36

prof. dr. Peter Dovč

Nada Udovč-Knežević

 

ODMOR 1235 – 1300


Vl. SKUPINA                       1300 – 1435

 

 

NASLOV PROJEKTNEGA DELA

AVTORJI

USTANOVA, kjer je bilo PD opravljeno

DELOVNI MENTOR

ŠOLSKI MENTOR

31

Proučevanje pigmentov v cvetovih trobentice

 

 

BOŽIČ Lara

OBLAK Ana

 

Katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo

Oddelek za agronomijo Biotehniške Fakultete

Ljubljana

Prof. dr. Robert Veberič 

Irena Štrumbelj Drusany

32

Izbira optimalne metode za merjenje količine sladkorja v vzorcu

 

PIRC Matic

ČERNE Urban

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Alma Kapun-Dolinar

Alma Kapun-Dolinar

33

Primerjava različnih postopkov izolacije DNA

VAMPEL Anton HORVATIČ Matej

BIC- Ljubljana

GVŠ

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Lidija Gnidovec

Lidija Gnidovec

34

Ali popijemo dovolj tekočine?

 

 

Žan Rode

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Zdravstvena pot 1

1000 Ljubljana

Ivana Belasić

Irena Štrumbelj Drusany

35

Kloniranje - anketa

Sara PETROVČIČ

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Zdravstvena pot 1

1000 Ljubljana

Ivana Belasić

Nada Udovč Knežević

 

ODMOR 1435 – 1500