Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 
Državni zbor RS je 28. Decembra 2012 sprejel Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki razširja pravico do določenega dela subvencije za prehrano dijakom.

V srednji šoli se bo število upravičenih do malice bistveno povečalo, saj bo subvencijo malice pridobilo 20.000 dijakov več kot doslej. Ker bodo centri za socialno delo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti, vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji. Navodila za starše


 

Centri za socialno delo bodo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti, kar pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse, ki imajo na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji. Centri za socialno delo bodo odločbe izdali v zadnjem tednu meseca januarja. Vsi starši lahko preverijo kakšen procent neto povprečne mesečne plače na osebo predstavljajo njihovi dohodki tako, da ta podatek preverijo na drugi strani obrazložitve odločbe veljavne na dan 31. 12. 2012. Če njihovi dohodki za subvencijo malice za učence ne presegajo 53 % neto povprečne plače na osebo oziroma 64 % za subvencijo malice za dijake, potem bodo prejeli odločbo o subvenciji prehrane, ki jih bodo CSD izdali po uradni dolžnosti brez vlog. Če pa njihov dohodek na družinskega člana presega ta cenzus, odločbe ne bodo prejeli in do subvencije tudi niso upravičeni.

Spremembe na področju šolske prehrane s 1. 2. 2013

Subvencija malice:

Za proračunski leti 2013 in 2014 so tako do polne subvencije oziroma brezplačne malice upravičeni:

Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) znaša:

nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.

nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.