Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Bett 2019 kolažVesna Kramberger, Mateja Lenarčič, Darja Rizmal in Tjaša Zupan smo se v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 udeležile strokovne ekskurzije v London, od 23. do 25. 1. 2019, kjer smo si ogledale sejem BETT 2019.
BETT je eden največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Letošnji naslov je bil S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost (Creating better future by transforming Education).

Spoznale smo nove trende in najnovejšo tehnologijo, na voljo pa so bila tudi številna predavanja in delavnice, kjer so strokovnjaki in učitelji z vsega sveta predstavljali svojo vizijo in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se tako povezovale z glavnim ciljem projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT, torej s smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje, kjer učenec postane središče učnega procesa.
Med glavnimi usmeritvami, ki jih je bilo zaslediti na področju tehnologije, so bili predvsem:
- kodiranje in robotika;
- zasloni na dotik, ki z različnimi programskimi rešitvami presegajo table, kakršne večinoma poznamo v naših šolah, saj omogočajo tudi deljenje zaslona z mobilnimi napravami učencev in obratno;
- virtualna resničnost;
- prilagojeno pohištvo, ki omogoča različne postavitve učilnice glede na organizacijo posamezne učne ure (npr. sodelovalno delo);
- različne prilagoditve za učence s posebnimi potrebami (tako strojno kot programsko opremo), aplikacije in programe za kreativno pisanje in učenje jezikov, pouk naravoslovja (STEM) in še mnogo drugega.
Marsikaj od tega nas je navdušilo in začele so razmišljati, kako bi katero od novosti vpeljale tudi k nam v pouk.
Zapisale: V. Kramberger, M. Lenarčič, D. Rizmal in T. Zupan